"Naturally Tasty Soep Challenge" weken

Naturally Tasty

Hoe kunnen wij u helpen?

Bent u geïnteresseerd in onze soepen of wenst u een proefpakket te ontvangen?

Neem contact op!
Hoe kunnen wij u helpen?

Iedere consument die onze soep koopt gedurende de actieperiode (van 15 juni 2020 tot en met 6 september 2020) heeft de kans om een keukenmachine te winnen.

Onze huidige missie is om onze verse biologische soep toegankelijk te maken voor iedereen in Nederland. Een verse biologische soep met liefde gemaakt en te verkrijgen voor een betaalbare prijs. 

We willen graag iedereen in Nederland stimuleren van jong tot oud om gezonder en bewuster te eten. Onze soep bevat essentiële macronutriënten en zelfs ingrediënten, die het immuunsysteem kan helpen versterken!

Daarom hebben we de "Naturally Tasty Soep Challenge" bedacht. Iedere consument die onze soep koopt gedurende de actieperiode (van 15 juni 2020 tot en met 6 september 2020) heeft de kans om een keukenmachine (ter waarde van maximaal €50,- inc. btw) te winnen. 

 

Doe je ook mee?

 

Deel met ons een creatieve video/foto over onze verse biologische soep en maak kans op een keukenmachine.

 

Volg Naturally Tasty via Facebook en of via Instagram en wellicht ben jij de volgende winnaar. 

 

Lees hieronder de actie voorwaarden.

 

Actievoorwaarden “Naturally Tasty Soep Challenge.”

 

Introductie

 

1. Gedurende de Actie periode, vanaf 15 juni 2020 tot en met 6 september 2020, wordt een sticker op onze soep verpakkingen geplakt, waarop informatie over de “Naturally Tasty Soep Challenge” te vinden is. Deze actie product is te vinden bij al onze verkooppunten in Nederland. 

 

2. Deelname vindt plaats via Facebook en instagram.

 

3.  Om kans te maken op een prijs dient de deelnemer content in de vorm van een video of foto te plaatsen op facebook en/of Instagram betreffende de “Naturally Tasty Soep Challenge”. Dit kan door een post op eigen pagina te delen en daarin Naturally Tasty te taggen #soepchallenge of de content te plaatsen onder de actie op de pagina van Naturally Tasty (Facebook en/of Instagram).

 

 

Artikel 1 Algemeen

 

1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Naturally Tasty Soep Challenge (hierna: de “Actie”) die Naturally Tasty B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen, organiseert van 15 juni 2020 tot en met 6 september 2020 (hierna: de “Actieperiode”).

 

2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.

 

3. Naturally Tasty behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze aanspraak tot schadevergoeding mogelijk is jegens de deelnemers.

 

4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan Business Development afdeling van Naturally Tasty (024 377 7566).

 

Artikel 2 Speelwijze

De Actie werkt als volgt:

 

1. Op de Naturally Tasty Facebook en Naturally Tasty Instagram pagina’s wordt gedurende de actieperiode eenmaal een advertentie geplaatst, waarbij opgeroepen wordt om deelnemers content in de vorm van een video of een foto te plaatsen gedurende in de “Naturally Tasty Soep Challenge” actieperiode.

 

2. Om kans te maken op een prijs dient de deelnemer content in de vorm van een video of foto te plaatsen op facebook en/of Instagram betreffende de “Naturally Tasty Soep Challenge”. Dit kan door een post op eigen pagina te delen en daarin Naturally Tasty te taggen #soepchallenge of de content te plaatsen onder de actie op de pagina van Naturally Tasty (Facebook en/of Instagram).

 

3. Aan het einde van iedere week ,gedurende de actie periode van 12 weken, wordt uit de deelnemers één winnaar gekozen door Naturally Tasty. 

 

4. Er wordt bij het kiezen van de winnaar gelet op twee punten: (1) Hoe de soep van Naturally Tasty naar voren komt in de video en/of foto en (2) creativiteit en inhoud van de geplaatste video en/of foto.

 

5. Winnaars worden gedurende actieperiode bericht als reactie op hun geplaatste content op Facebook/Instagram. Er zal worden gevraagd om via een privé-bericht hun adresgegevens te delen. Mocht er na 14 dagen nog geen contact zijn opgenomen met Naturally Tasty via een privé-bericht, dan zal er een nieuwe winnaar gekozen worden. 

 

Artikel 3 Prijzen/actieproducten

 

1. Een winnaar wint één keukenmachine ter waarde van maximaal €50,- (incl. BTW). Het totale prijzenpakket bestaat uit 12 keukenmachines (totaal 12 winnaars). Deze worden na bekendmaking binnen twee weken per post verstuurd.

 

2. Een deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan de Actie. Per deelnemer stuurt Naturally Tasty maximaal 1 Prijspakket toe. Naturally Tasty verzendt prijzen alleen binnen Nederland.

 

3. Naturally Tasty zal iedere week op een maandag gedurende 12 weken de prijswinnaar via Facebook en/of Instagram bekend maken.

 

4.  Het is niet mogelijk om prijzen in te ruilen voor een tegoed bon, geld en/of een ander product.

 

Artikel 4 Deelname

 

1. Deelname aan deze Actie is mogelijk voor deelnemers wonende in Nederland.

 

2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van Naturally Tasty schriftelijk tonen.

 

3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie. 

 

4. Winnaars geven door deelname aan deze actie toestemming om hun geplaatste content beschikbaar te stellen voor gebruik door Naturally Tasty voor marketing doeleinden (zoals radio, televisie, internet, etc.).

 

5. Naturally Tasty mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Naturally Tasty het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Naturally Tasty of derden.

 

 Artikel 5 Gebruik gegevens

 

1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige ­­­­­­­­­­NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

 

2. Naturally Tasty zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) behandelen. Meer informatie over de wijze waarop Naturally Tasty de persoonsgegevens verwerkt, is terug te vinden in de Naturally Tasty Privacy Statement (welke op verzoek van de deelnemer wordt verstrekt en/of is gepubliceerd op de Actie website).

 

3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Naturally Tasty toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.

 

4. De door de deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van Naturally Tasty verzameld door Naturally Tasty.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 

1. Naturally Tasty, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Naturally Tasty ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.

 

2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Naturally Tasty aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Naturally Tasty openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Naturally Tasty niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Naturally Tasty in het leven roepen.

 

3. Naturally Tasty is niet verantwoordelijk voor schade die deelnemers veroorzaken in het geval dat één of meer deelnemers gebruik maakt van copyright content, zoals muziek of andere content, waarin hij of zij geen toestemming heeft om die te mogen gebruiken. Met Naturally Tasty Soep Challenge stimuleert Naturally Tasty deelnemers om creatief te zijn, maar met respect en verantwoord naar alle rechten van alle publiek en naar alle derden. 

 

Artikel 7 Slotbepalingen

 

Naturally Tasty is een geregistreerde merk van Naturally Tast BV. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Naturally Tasty.

 

 Artikel 8 Diversen

 

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Waarom kiezen voor 100% biologisch?

De voordelen van het consumeren van volledig biologische producten aangeboden door onze mooie aarde zijn eindeloos.Biologisch eten geeft ons hetgeen wat we nodig hebben om de doelen in ons leven te behalen. Wanneer we ons lichaam vrijhouden van slecht voedsel, vertaalt dit zich naar een gezonder leven, scherpere mindset en een overall betere levenskwaliteit. Probeer het zelf uit en VOEL het verschil

Lees meer over de smaak

De prachtige rode linzensoep beschikt over het aroma en de smaak van de meest aangename ingrediënten. Een volle smaak met een bijzonder delicaat zest verbeterd uw zintuigen. Bij elke eetlepel ervaart u een unieke smaakbeleving. Ziet u het al voor u? Een zonneschijn gouden kleur met een schijfje citroen. Een volledig op smaak gebrachte soep om uw smaakpapillen te prikkelen.

Hoe kunt u bestellen?

Bestel onze biologische soep als uw favoriete dagelijkse maaltijd! Om de Naturally Tasty Rode linzen soep te bestellen, kunt u gebruik maken van onze contact pagina of e-mail ons via info@naturallytasty.com

Laten we contact opnemen!

We willen dat u zich bij onze missie aansluit! Lees onze brochure hieronder en verenig u met ons doel. Biologisch voedsel voor iedereen!

453 gezonde gebruikers lezen al onze brochure!